När ni arbetar med ByggBox kärl, har ni möjligheten att beställa ut våra sorteringsskyltar enligt nedan, för att underlätta all sortering. 

Blandat avfall

Brännbart

Deponi

El-avfall

Farligt avfall

Fyllning

Gips

Metall

Mineral ull

Plast

Trä