Trafiksäkerhetspolicy

ByggBox har idag många tunga fordon och med det följer ett stort ansvar, både för företaget och för den enskilda arbetstagaren.

Detta åstadkommer vi genom att:
 

  Alltid använda säkerhetsbälte

  Vi håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon

  Vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

  Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna

  Vi respekterar gällande viktbestämmelser

  Vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplaneringen

  Vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt

  Vi håller fordonen i trafiksäkert skick genom allas medverkan

  Vi inte accepterar att medarbetare bryter mot policyn och dess innebörd

  Vi inte offererar eller avtalar uppdrag som innebär regelbrott

✓  Vi använder oss av de modernaste teknikerna, och bilar med högsta miljöklass
 

  ByggBox strävar – i nollvisionens anda – efter ständig förbättring inom trafiksäkerhetsområdet