Miljöpolicy

ByggBox samlar in, transporterar och återvinner bygg- och industriavfall med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detta åstadkommer vi genom att:
 

✓  Miljöfrågor beaktas utifrån ByggBox och våra kunders miljöperspektiv

✓  Informera och utbilda kunder i miljöriktig avfallshantering

  Arbeta för att effektivt planera och utnyttja fordonsparken för att minska klimatpåverkan

✓  Ständigt kompetensutveckla våra medarbetare

  Vid inköp ta hänsyn till miljöpåverkan vid val av produkt och leverantör

  Hantera avfallet på bästa sätt ur miljösynpunkt