Kvalitetspolicy

ByggBox samlar in, transporterar och återvinner bygg- och industriavfall med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detta åstadkommer vi genom att:
 

  Ha en tydlig organisation, klara ansvarsförhållanden och en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer

  Tillgodose att varje enskilt uppdrag fungerar enligt kundens förväntningar

✓  Välutbildad och motiverad personal med rätt utrustning utför uppdragen

 Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar inom ramen för ett certifierat ledningssystem

  I syfte att bevara och stärka vår position som en konkurrenskraftig miljöentreprenör är det samtliga medarbetares uppgift att förverkliga denna policy.